Kastomizacja, zmiana software

Do usług oferowanych naszym Klientom zaliczamy także przygotowanie oraz rozwój wybranych systemów informatycznych. Z powodzeniem wdrażamy aplikacje biznesowe, które w różnych firmach wymagają odpowiedniej adaptacji oraz modyfikacji oprogramowania w celu dopasowania go do konkretnych potrzeb użytkowników, niekiedy bardzo specyficznych. Zapewniamy, że wdrożenia będą w pełni wspierały sukcesywną realizację odpowiednio zaprojektowanych procesów w dziedzinach biznesu jak i ułatwią codzienne zadania użytkownikom. Tworzymy narzędzia, które pomagają automatyzować skomplikowane realizacje poszczególnych czynności w systemie. Zapewniamy integrację z istniejącymi już systemami w sposób przyjazny dla użytkownika. Dbamy także o zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu biznesowego.